Opublikowano:

Szacowanie szkód spowodowanych suszą

Do 31 lipca 2015 r. można składać wnioski o oszacowanie zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanej suszą.

Zagrożenie suszą rolniczą notowane jest wśród upraw: zbóż jarych, zbóż ozimych, rzepaku i rzepiku, krzewów owocowych, warzyw gruntowych, roślin strączkowych.

Oświadczenia rolnika dotyczacego produkcji zwierzecej w 2015 r.

Wniosek o wyszacowanie szkód

Opublikowano:

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Informuję, że w okresie od 1 sierpnia 2015r. do 31 sierpnia 2015r. można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z fakturami VAT ( lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2015 r. do 31 lipca 2015 r.

Roczny limit zwrotu podatku akcyzowego w tym roku wynosi 81,70 zł na 1 ha użytków rolnych.

Pieniądze wypłacane będą w terminie od 1 do 31 października 2015 r. przelewem na rachunek bankowy wskazany we wniosku.

Wniosek

 

Opublikowano:

Harmonogram wywozu śmieci 2015 oraz terminy płatności

Kiełczyn:

 • 6. lipca,
 • 3. sierpnia,
 • 7. września,
 • 12. października,
 • 9. listopada,
 • 14. grudnia.

Kiełczynek:

 • 21. lipca,
 • 18. sierpnia,
 • 15. września,
 • 13. października,
 • 16. listopada,
 • 8. grudnia.

Terminy płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 • 15 luty
 • 15 kwietnia
 • 15 czerwca
 • 15 sierpnia
 • 15 października
 • 15 grudnia

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osoby zamieszkującej nieruchomość wynosi:

• 8,00 zł od osoby za śmieci gromadzone w sposób selektywny

• 15,00 zł od osoby za śmieci gromadzone w sposób nieselektywny

Płatności opłaty należy dokonywać bez wezwania na konto Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. SBL Śrem o/Książ Wlkp. – 57 9084 1026 2004 0300 0101 0008