Szkolenie KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wyszła z propozycją zorganizowania szkolenia z zasad BHP dla rolniczek również tych emerytowanych. Jeżeli uda zebrać się grupę powyżej 15 pań po szkoleniu zostanie zorganizowany konkurs wiedzy w którym będzie można wygrać drobny sprzęt AGD. Bardzo zachęcam do wzięcia udziału w szkoleniu. Szkolenie odbyłoby się w listopadzie, a o konkretnej dacie poinformuję kurendą. Zainteresowane panie proszę zgłaszać się do sołtysa.

Fundusz Sołecki 2016

W dniu 25. września br. (tj. piątek) o godzinie 18:00 w świetlicy wiejskiej odbędzie się zebranie wiejskie, którego tematem będzie fundusz sołecki na rok 2016. Zapraszam do udziału wszystkich mieszkańców sołectwa.

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Informuję, że w okresie od 1 sierpnia 2015r. do 31 sierpnia 2015r. można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z fakturami VAT ( lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2015 r. do 31 lipca 2015 r.

Roczny limit zwrotu podatku akcyzowego w tym roku wynosi 81,70 zł na 1 ha użytków rolnych.

Pieniądze wypłacane będą w terminie od 1 do 31 października 2015 r. przelewem na rachunek bankowy wskazany we wniosku.

Wniosek