Archiwum miesiąca: czerwiec 2015

Harmonogram wywozu śmieci 2015 oraz terminy płatności

Kiełczyn:

 • 6. lipca,
 • 3. sierpnia,
 • 7. września,
 • 12. października,
 • 9. listopada,
 • 14. grudnia.

Kiełczynek:

 • 21. lipca,
 • 18. sierpnia,
 • 15. września,
 • 13. października,
 • 16. listopada,
 • 8. grudnia.

Terminy płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 • 15 luty
 • 15 kwietnia
 • 15 czerwca
 • 15 sierpnia
 • 15 października
 • 15 grudnia

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osoby zamieszkującej nieruchomość wynosi:

• 8,00 zł od osoby za śmieci gromadzone w sposób selektywny

• 15,00 zł od osoby za śmieci gromadzone w sposób nieselektywny

Płatności opłaty należy dokonywać bez wezwania na konto Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. SBL Śrem o/Książ Wlkp. – 57 9084 1026 2004 0300 0101 0008