Archiwum miesiąca: luty 2020

Zwrot podatku akcyzowego

Od 03 lutego do 2 marca br. można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Do wniosku, którego wzór znajdą Państwo w załączeniu, należy dołączyć faktury VAT (lub ich kopie) stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 01 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.

wniosek

załącznik do wniosku-zestawienie faktur

oświadczenie

formularz

oświadczenie dot. gruntów dzierżawionych

Decyzje podatkowe

Informuję, że dnia 25. lutego br. tj. wtorek w Sali wiejskiej od godziny 17:30 do 18:30 będą wydawane decyzje dotyczące wymiaru podatku od nieruchomości i podatku rolnego na rok 2020. Zapraszam po ich odbiór.