Archiwum miesiąca: sierpień 2018

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Do końca tego miesiąca można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Do wniosku, którego wzór znajdą Państwo w załączeniu, należy dołączyć faktury VAT (lub ich kopie) stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 r.

Roczny limit zwrotu podatku akcyzowego w 2018 roku wynosi 86,00 zł na 1 ha użytków rolnych.

Pieniądze wypłacane będą w terminie od 1 października do 31 października br. przelewem na rachunek bankowy wskazany we wniosku.

wniosek