Wszystkie wpisy, których autorem jest admin

Szkolenia

Istnieje możliwość zorganizowania BEZPŁATNYCH kursów językowych i komputerowych. Przeznaczone one są dla uczestników w wieku 25-73 lata. Aby takie kursy się odbyły musi zebrać się grupa chętnych w przypadku kursu językowego minimum 12 osób a komputerowego 10 osób.

Osoby zainteresowane proszę o zgłaszanie chęci uczestnictwa do 01.10.br pod numerem tel. 512331318

Zebranie KGW

W dniu 30.09.br tj. czwartek o godz. 18:00 w świetlicy odbędzie się zebranie KGW. Bardzo proszę o wstawienie się wszystkich członkiń i członków oraz osoby chętne do wstąpienia w szeregi Koła. W trakcie zebrania odbędą się wybory Zarządu Koła. Przewidziany jest poczęstunek dla uczestników. Zapraszam do udziału, gdyż niewiele mamy okazji do wspólnych spotkań.

Kurenda

1)Zwołuję ponownie zebranie wiejskie na dzień 24.09. br. (tj. piątek na godzinę 17:00 w świetlicy. Celem zebrania jest ustalenie przeznaczenia funduszu sołeckiego.

2)W tym terminie odbędzie się również spotkanie wszystkich członkiń i członków KGW. Na chwilę obecną KGW składa się z 43 osób, w tym 8 mężczyzn. Zapraszamy do zapisywania się do tej organizacji nowych członków. Na zebraniu nastąpi również wybór Zarządu KGW Kiełczynek. Planowany jest również poczęstunek: kiełbasa, ciasto, kawa i herbata. W zależności od pogody przewidywane jest ognisko. Zapraszamy do licznego udziału.

Kurenda

  1. W dniu 29.06.2021 od godz.17:00-18:00 w świetlicy będę wydawać druki „Zgłoszenia zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni”. Do wypełnienia i złożenia w/w druków zobowiązał Burmistrz Książa Wlkp. wszystkich mieszkańców nieprzyłączonych do sieci kanalizacyjnej. Termin oddania wypełnionego druku mija 16.07.2021, dlatego proszę o jak najszybsze ich odebranie.
  2. W tym dniu będą wydawane również druki dotyczące Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
  3. Proszę o zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi w gablotach.

Spis powszechny 2021

Szanowni Mieszkańcy Gminy Książ Wlkp., 

od 1 kwietnia br. trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Badanie realizowane jest co 10 lat, a udział w nim jest obowiązkowy. Spis ma charakter opiniotwórczy, a w oparciu  o jego  wyniki, opracowywane są  długoterminowe kierunki rozwoju oraz potrzeby społeczeństwa.   

Spis realizowany jest na trzy sposoby. Podstawową jego formą jest samospis internetowy, dostępny za pomocą specjalnie dedykowanej do tego aplikacji znajdującej się na stronie internetowej  Głównego Urzędu Statystycznego. Dla osób, które nie posiadają narzędzi do spisu przez Internet, w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp. w sali nr 7, przygotowane zostało stanowisko spisowe. Osoby chętne do skorzystania z tej formy uczestnictwa w badaniu, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z Gminnym Biurem Spisowym pod numer 61 2822001 wew. 30, 31, 34 lub  61 2822021, w godzinach pracy Urzędu (dane kontaktowe dostępne także na tablicy ogłoszeń).

Ponadto, z początkiem maja w ramach powszechnego spisu, swoją pracę rozpoczęli rachmistrzowie telefoniczni, którzy kontaktując się z Państwem poprzez warszawską infolinię, umożliwiają dokonanie spisu za pomocą wywiadu telefonicznego.                   Z uwagi na panującą pandemię – aż do odwołania –  nie będą oni realizować wywiadów bezpośrednich  i odwiedzać respondentów w domach.

Do Państwa dyspozycji, pozostaje również infolinia spisowa, obsługiwana przez pracowników statystyki publicznej, dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00.

Co istotne, wszystkie dane przekazane w spisie są objęte tajemnicą statystyczną regulowaną przez ustawę o statystyce publicznej i służą wyłącznie zbiorczym analizom statystycznym. Każda osoba biorąca udział w spisie ma zapewnioną pełną anonimowość. Osoby wykonujące prace spisowe są zobowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej.   

W przypadku wątpliwości dotyczących tożsamości rachmistrzów, prosimy  o kontakt                        z Gminnym Biurem Spisowym, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp.