Kurenda

  1. W dniu 29.06.2021 od godz.17:00-18:00 w świetlicy będę wydawać druki „Zgłoszenia zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni”. Do wypełnienia i złożenia w/w druków zobowiązał Burmistrz Książa Wlkp. wszystkich mieszkańców nieprzyłączonych do sieci kanalizacyjnej. Termin oddania wypełnionego druku mija 16.07.2021, dlatego proszę o jak najszybsze ich odebranie.
  2. W tym dniu będą wydawane również druki dotyczące Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
  3. Proszę o zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi w gablotach.