Archiwum kategorii: Druki

Druki

Ważne!

podatkiInformuję, że w dniu 23. lutego br. tj. wtorek od godziny 16:30 do 17:30 w sali wiejskiej będą wydawane decyzje dotyczące łącznego zobowiązania pieniężnego, bloczki z drukami do przelewu należności za gospodarkę odpadami, wnioski na zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego oraz będą spisywane posiadane przez mieszkańców psy. Zapraszam do przybycia.

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Informuję, że w okresie od 1 sierpnia 2015r. do 31 sierpnia 2015r. można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z fakturami VAT ( lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2015 r. do 31 lipca 2015 r.

Roczny limit zwrotu podatku akcyzowego w tym roku wynosi 81,70 zł na 1 ha użytków rolnych.

Pieniądze wypłacane będą w terminie od 1 do 31 października 2015 r. przelewem na rachunek bankowy wskazany we wniosku.

Wniosek