Zbiórka choinek

Urząd Miejski w Książu Wlkp. informuje, że na terenie Gminy istnieje możliwość bezpłatnego pozostawienia świątecznych drzewek (choinek) w wyznaczonych do tego miejscach. Zabrane stamtąd choinki mają szanse na drugie życie. Jako, że świąteczne drzewka są odpadem biodegradowalnym, oddając je do zakładu przetwarzania odpadów, powstanie z nich naturalny nawóz.

Gdzie zatem i kiedy można zostawić choinkę:

W czwartek, 14.01.2021, w godzinach od 8:00 do 10:00:

  • Chwałkowo Kościelne prze świetlicy wiejskiej obok kontenera na zużytą odzież,
  • Kołacin – przy budynku strażnicy,
  • Mchy – na trawniku przed remizą strażacką,
  • Brzóstownia – przy placu zabaw,
  • Włościejewice – Ługi – na trawniku przy budynku strażnicy.

Piątek, 15.01.2021, w godzinach od 8:00 do 10:00:

  • Chrząstowo – przy budynku strażnicy,
  • Konarzyce – przy świetlicy wiejskiej,  
  • Gogolewo – przy świetlicy wiejskiej,
  • Zaborowo – przy świetlicy wiejskiej.

Ponadto możliwe jest dostarczenie przez mieszkańców choinek do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ulicy Radoszkowskiej w Książu Wlkp., gdzie zostaną one odebrane nieodpłatnie. Przypomnijmy, że PSZOK czynny jest w następujących dniach i godzinach: we wtorki i czwartki od 10.00 do 17.00 oraz w soboty od 8.00 do 14.00 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

                                                                                               Zapraszamy.