HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH II PÓŁROCZE 2020

Kiełczyn:

odpady zmieszane: 2,16, 30 VII; 13,17 VIII;10,24 IX; 8, 22 X; 19 XI; 17 XII

odpady segregowane: 2 VII; 13 VIII; 10 IX; 8,X; 19 XI; 17 XII

Kiełczynek:

odpady zmieszane: 6,20 VII; 3,17,31 VIII; 7,21 IX; 5,19 X; 16 XI; 14 XII

odpady segregowane: 6 VII; 17 VIII; 7 IX; 5 X; 16 XI; 14 XII

Zebranie sprawozdawcze SBL

Zarząd

Spółdzielczego Banku Ludowego

im. Ks. P. Wawrzyniaka

ZWOŁUJE ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZE

GRUP CZŁONKOWSKICH

w dniu 15 czerwca 2020 r.o godz. 10 00Grupy Członkowskie z terenu Gminy Książ Wlkp., w restauracji „Słoneczny Dwór” w Książu Wlkp.

w dniu 16 czerwca 2020 r. o godz. 10 00 Grupy Członkowskie z terenu Gminy Dolsk, w restauracji „Golden Chamber” w Drzonku.

w dniu 17 czerwca 2020 r. o godz. 10 00 Grupy Członkowskie z terenu Gminy Śrem i Brodnica Wlkp., w restauracji „Gajówka” w Zbrudzewie.

Serdecznie zapraszamy

Prezes Zarządu

Odbiór odpadów komunalnych

Od lipca do października odbiór odpadów komunalnych odbywać się będzie 2 razy w miesiącu. Będzie można uzyskać ulgę w opłacie w wysokości 1 zł/osoba w przypadku posiadania kompostownika.

Przyłączenie do sieci gazowej

Informuję, że firma G.EN.-Gaz chce oszacować ilość osób zainteresowanych przyłączeniem do sieci gazowej. Złożenie ankiety deklarującej zainteresowanie przyłączeniem nie jest jednoznaczne z tym, iż taka inwestycja zostanie zrealizowana. Osoby zainteresowane proszę o odebranie ankiety od sołtysa lub pobranie ze strony kielczynek.pl i oddanie wypełnionych do 10.06.br. Dodatkowo ankiety będą rozdawane dn. 09.06.br od 18:00-19:00 przy świetlicy.

Komunikat dotyczący zakazu korzystania z części Terenów Rekreacyjnych w Jarosławkach

W związku z utrzymującym się stale na terenie kraju stanem zagrożenia epidemiologicznego oraz w trosce o życie i zdrowie obywateli, Burmistrz Książa Wlkp. informuje, że od dnia 27 maja 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r. został wprowadzony zakaz korzystania z części Terenów Rekreacyjnych w Jarosławkach. Nieczynne będą:

  • kąpieliska nr 1 i nr 2 oraz plaże publiczne,
  • pole biwakowe,
  • parking,
  • toalety publiczne.