Archiwum miesiąca: luty 2018

Zwrot podatku akcyzowego

Burmistrz Książa Wlkp. informuje, że w terminie od 1 do 28 lutego br. można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Do wniosku, którego wzór znajdą Państwo w załączeniu, należy dołączyć faktury VAT (lub ich kopie) stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.

Roczny limit zwrotu podatku akcyzowego w 2018 roku wynosi 86,00 zł na 1 ha użytków rolnych.
Pieniądze wypłacane będą w terminie od 3 kwietnia do 30 kwietnia br. przelewem na rachunek bankowy wskazany we wniosku.

wniosek

oświadczenie