Archiwum miesiąca: styczeń 2020

Zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Książ Wlkp

Burmistrz Książ Wlkp. zawiadamia, że uchwałą Nr XIV/93/2019 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2019, poz. 10148) zmianie uległa wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami obowiązywać będą od 1 stycznia 2020 r. Ich wysokość zróżnicowana jest – tak jak było to dotychczas – ze względu na prowadzoną przez mieszkańców selektywną, bądź nieselektywną zbiórkę odpadów i wynosi odpowiednio:

18,00 zł miesięcznie od mieszkańca w przypadku selektywnej zbiórki odpadów,

36,00 zł miesięcznie od mieszkańca w przypadku nieselektywnej zbiórki odpadów.

Opłatę za gospodarowanie należy uiszczać na indywidualne numery kont w terminach obowiązujących dotychczas tj. do 15 lutego, 15 kwietnia, 15 czerwca, 15 sierpnia, 15 października, 15 grudnia.