Archiwum miesiąca: lipiec 2015

Szacowanie szkód spowodowanych suszą

Do 31 lipca 2015 r. można składać wnioski o oszacowanie zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanej suszą.

Zagrożenie suszą rolniczą notowane jest wśród upraw: zbóż jarych, zbóż ozimych, rzepaku i rzepiku, krzewów owocowych, warzyw gruntowych, roślin strączkowych.

Oświadczenia rolnika dotyczacego produkcji zwierzecej w 2015 r.

Wniosek o wyszacowanie szkód

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Informuję, że w okresie od 1 sierpnia 2015r. do 31 sierpnia 2015r. można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z fakturami VAT ( lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2015 r. do 31 lipca 2015 r.

Roczny limit zwrotu podatku akcyzowego w tym roku wynosi 81,70 zł na 1 ha użytków rolnych.

Pieniądze wypłacane będą w terminie od 1 do 31 października 2015 r. przelewem na rachunek bankowy wskazany we wniosku.

Wniosek