Gminny Turniej Sołectw

Centrum Kultury Książ Wlkp. wraz z Sołectwem Włościejewice serdecznie zapraszają na Gminny Turniej Sołectw, który odbędzie się w niedzielę, 16 czerwca, o godz. 16.00 na boisku we Włościejewicach. To już tradycja, że w przyjemnej czerwcowej atmosferze drużyny z różnych wsi naszej Gminy rywalizują ze sobą o miano najlepszego sołectwa.

Każda drużyna powinna się składać z 6 osób. Chętnych do uczestnictwa w turnieju proszę o zgłaszanie się pod numerem 512331318.

Badania ankietowe prowadzone na terenie Gminy Książ Wlkp.

Główny Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, iż w wylosowanych gospodarstwach rolnych mieszczących się na terenie Gminy Książ Wlkp. od 1 czerwca br. ankieterzy statystyczni realizują badania ankietowe w zakresie:

  • czerwcowego badania rolniczego,
  • badania pogłowia bydła, owiec, drobiu oraz produkcji zwierzęcej,
  • badania pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego.

Dodatkowe informacje o badaniach ankietowych można uzyskać na stronach internetowych:

https://poznan.stat.gov.pl/aktualnosci/statystyczne-badania-ankietowe-czerwiec-2019,175,1.htmlorazhttp://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2019/index.htm

Szczepienie psów

Psy

Dnia 29.05.br. tj. środę w godzinach 9:00-10:00 przy świetlicy odbędzie się szczepienie psów przeciw wściekliźnie. Istnieje możliwość podjazdu weterynarza na posesję w celu zaszczepienia psa po wcześniejszym zgłoszeniu się pod numerem Tel. 694707624.

Obowiązek umieszczania tabliczek z numerem porządkowym nieruchomości

Burmistrz Książ Wlkp. przypomina, że właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym lub w przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu. Należy też pamiętać, że oprócz numeru porządkowego na tabliczce zamieszcza się również nazwę ulicy lub placu, a w miejscowościach bez ulic lub placów albo posiadających ulice lub place bez nazw – nazwę miejscowości. Obowiązek oznaczenia budynku numerem porządkowym wynika z art. 47b ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne  (Dz. U. z 2017 r., poz. 2101 ze zm.).

Brak oznakowania budynku utrudnia lub wręcz uniemożliwia jednoznaczne zidentyfikowanie nieruchomości. Prawidłowe oznakowanie posesji numerem porządkowym usprawni interwencje pogotowia ratunkowego i innych służb ratunkowych Straży Pożarnej, czy też Policji. Duże numery porządkowe z wyraźną nazwą miejscowości ułatwią lokalizację danego budynku, co ma wpływ na nasze życie i bezpieczeństwo. Dodatkowo właściwe oznakowanie nieruchomości pomoże w pracy listonoszom jak i kurierom dostarczającym listy i przesyłki, a także usprawni pracę firmom wywozowym odbierającym odpady komunalne i ścieki.

Komunikat WODR-spotkanie dot. tzw. DYREKTYWY AZOTANOWEJ

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Śremie serdecznie zaprasza w dniu 08.11.2018 r. (czwartek) o godz. 10:00 do sali wiejskiej w Kiełczynku na spotkanie na którym zostanie omówiona tematyka zmian w programie działań tzw. DYREKTYEY AZOTANOWEJ, które obowiązują od 26. lipca 2018 r. oraz tych, które będą obowiązywały po 01.01.2019 r. wszystkie gospodarstwa.