(Po)sprzątajmy Gminę

Nasze sołectwo przyłącza się do akcji organizowanej przez Urząd Miasta. W sobotę 24.04.2021 o godz. 14:00 przy świetlicy zbiórka osób chętnych do sprzątania naszej wioski. Worki na śmieci oraz rękawiczki będą dostępne na miejscu.

Dofinansowanie KGW

Informuję mieszkańców, a przede wszystkich członków KGW o realizacji otrzymanego dofinansowania od ARiMR. Przeznaczono je na:

 • Zakup chłodni na napoje za kwotę 1.799,00 zł
 • Suchy bemar podgrzewacz bez wody wolnostojący Royal Catering za kwotę 1.982,00 zł
 • Koszulki z nadrukiem „KGW Kiełczynek” 10 szt. za kwotę 240,00 zł

Razem: 4.021,00 zł

Sprawozdanie z wykonania w/w zadania, którego termin mija 31.01.2021, zostało złożone 13.01.2021.

INEA

Inea informuję mieszkańców korzystających z światłowodów, że w najbliższym czasie skontaktuje się z nimi ich przedstawiciel. Można również umówić wizytę pod nr 732448844. Inea oferuje najszybszy w Polsce internet wg rankingu SPEEDTEST.

Szczepienia przeciw Covid-19

Punktem szczepień na terenie naszej gminy jest Przychodnia Bellus Książ Wlkp. ul. Wiosny Ludów 24a tel.  612822540.

Od 22 stycznia zarejestrować się mogą osoby powyżej 70. roku życia. Na chwilę obecną zajęte są wszystkie terminy do końca marca. W związku z tym można wypełnić formularz zgłoszenia. Konsultant skontaktuje się z Tobą, gdy sytuacja się zmieni i pojawią się nowe wolne terminy.

https://szczepimysie.pacjent.gov.pl/zapraszamy

Zbiórka choinek

Urząd Miejski w Książu Wlkp. informuje, że na terenie Gminy istnieje możliwość bezpłatnego pozostawienia świątecznych drzewek (choinek) w wyznaczonych do tego miejscach. Zabrane stamtąd choinki mają szanse na drugie życie. Jako, że świąteczne drzewka są odpadem biodegradowalnym, oddając je do zakładu przetwarzania odpadów, powstanie z nich naturalny nawóz.

Gdzie zatem i kiedy można zostawić choinkę:

W czwartek, 14.01.2021, w godzinach od 8:00 do 10:00:

 • Chwałkowo Kościelne prze świetlicy wiejskiej obok kontenera na zużytą odzież,
 • Kołacin – przy budynku strażnicy,
 • Mchy – na trawniku przed remizą strażacką,
 • Brzóstownia – przy placu zabaw,
 • Włościejewice – Ługi – na trawniku przy budynku strażnicy.

Piątek, 15.01.2021, w godzinach od 8:00 do 10:00:

 • Chrząstowo – przy budynku strażnicy,
 • Konarzyce – przy świetlicy wiejskiej,  
 • Gogolewo – przy świetlicy wiejskiej,
 • Zaborowo – przy świetlicy wiejskiej.

Ponadto możliwe jest dostarczenie przez mieszkańców choinek do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ulicy Radoszkowskiej w Książu Wlkp., gdzie zostaną one odebrane nieodpłatnie. Przypomnijmy, że PSZOK czynny jest w następujących dniach i godzinach: we wtorki i czwartki od 10.00 do 17.00 oraz w soboty od 8.00 do 14.00 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

                                                                                               Zapraszamy.

Zwrot podatku akcyzowego

Już od 3 sierpnia do 31 sierpnia br. można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Do wniosku, którego wzór znajdą Państwo w załączeniu, należy dołączyć faktury VAT (lub ich kopie) stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego do 31 lipca br.

Roczny limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 roku wynosi 100 litrów na hektar użytków rolnychHodowcom bydła przypominamy, że od tego roku przysługuje dodatkowy limit ustalony jako 30-krotność stawki podstawowej na każdą dużą jednostkę przeliczeniową (DJP) bydła według stanu średniorocznego za rok poprzedzający (czyli w 2020 roku będą brane pod uwagę stany średnioroczne bydła z 2019 roku). Jednak muszą oni pamiętać, że do wniosku o zwrot podatku akcyzowego będzie trzeba załączyć również zaświadczenie od ARiMR potwierdzające ilość sztuk bydła w przeliczeniu na DJP w roku poprzednim. O takie zaświadczenie można ubiegać się już w biurach powiatowych Agencji.

Pieniądze wypłacane będą w terminie od 1 października do 31 października br. przelewem na rachunek bankowy wskazany we wniosku.

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej obowiązujący od 01.01.2019 r.

Załącznik do wniosku – zestawienie faktur vat za okres od 01.02.2020 r. do 31.07.2020 r.

Oświadczenie do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

W przypadku gruntów dzierżawionych, oświadczenie dotyczące gruntów, które wnioskodawca dzierżawi

Klauzula RODO