Zebranie KGW

W dniu 30.09.br tj. czwartek o godz. 18:00 w świetlicy odbędzie się zebranie KGW. Bardzo proszę o wstawienie się wszystkich członkiń i członków oraz osoby chętne do wstąpienia w szeregi Koła. W trakcie zebrania odbędą się wybory Zarządu Koła. Przewidziany jest poczęstunek dla uczestników. Zapraszam do udziału, gdyż niewiele mamy okazji do wspólnych spotkań.