Szacowanie szkód spowodowanych suszą

Do 31 lipca 2015 r. można składać wnioski o oszacowanie zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanej suszą.

Zagrożenie suszą rolniczą notowane jest wśród upraw: zbóż jarych, zbóż ozimych, rzepaku i rzepiku, krzewów owocowych, warzyw gruntowych, roślin strączkowych.

Oświadczenia rolnika dotyczacego produkcji zwierzecej w 2015 r.

Wniosek o wyszacowanie szkód