Badania ankietowe prowadzone na terenie Gminy Książ Wlkp.

Główny Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, iż w wylosowanych gospodarstwach rolnych mieszczących się na terenie Gminy Książ Wlkp. od 1 czerwca br. ankieterzy statystyczni realizują badania ankietowe w zakresie:

  • czerwcowego badania rolniczego,
  • badania pogłowia bydła, owiec, drobiu oraz produkcji zwierzęcej,
  • badania pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego.

Dodatkowe informacje o badaniach ankietowych można uzyskać na stronach internetowych:

https://poznan.stat.gov.pl/aktualnosci/statystyczne-badania-ankietowe-czerwiec-2019,175,1.htmlorazhttp://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2019/index.htm