Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej

Dnia 22. października br. tj. wtorek o godzinie 18:00 w świetlicy wiejskiej w Kiełczynku odbędzie się zebranie wiejskie, którego celem będzie wyłonienie Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej naszego sołectwa.

Tags: No tags

Comments are closed.