Pomiary pola elektromagnetycznego

Poniższa wiadomość ma charakter informacyjny. Laboratorium Pomiarowe DUARTE informuję, iż w dniach 30.03-03.04.2020 r. zaplanowane zostały pomiary pola elektromagnetycznego w miejscowości Kiełczyn (gmina Książ Wielkpolski) . Pomiary pola elektromagnetycznego zostały zlecone przez właściciela instalacji: Orange Polska S.A. i związane są z przeprowadzona modernizacja instalacji. Instalacja znajduje się pod adresem: KIEŁCZYN, DZIAŁKA 24. Pomiary obejmują obszar ok. 500 m od tej instalacji. W związku z powyższym zwracamy się do okolicznych mieszkańców/ użytkowników o udostępnienie lokalu (dostępu do okna, balkonu, bądź tarasu)  w celu przeprowadzenia pomiarów.  Zgoda na dostęp ma charakter dobrowolny.  
W sytuacji braku zgody mieszkańców na udostępnienie lokali pomiary odbędą się w na terenie ogólnodostępnym.
Pomiary pola elektromagnetycznego wykonuje się w celu ochrony środowiska określone w art.122 ustawy z 27 kwietnia 2001r prawo  ochrony środowiska, a jej wyniki przekazuje się do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta.
W razie pytań proszę o kontakt.

Paulina Pietrzak 510 079 451 Duarte Sp. z o.o. ul. Kwiatowa 1080-180 Gdansk-Kowale

Tags: No tags

Comments are closed.