Opłata za gospodarowanie odpadami

W związku ze zmianą wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami dnia 11. sierpnia br. (tj. wtorek) od godziny 18:00-19:00 w świetlicy będą wydawane pisma informujące o nowych stawkach. Pisma te można również odebrać u sołtysa w godzinach popołudniowych.

Tags: No tags

Comments are closed.