Komunikat dotyczący zakazu korzystania z części Terenów Rekreacyjnych w Jarosławkach

W związku z utrzymującym się stale na terenie kraju stanem zagrożenia epidemiologicznego oraz w trosce o życie i zdrowie obywateli, Burmistrz Książa Wlkp. informuje, że od dnia 27 maja 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r. został wprowadzony zakaz korzystania z części Terenów Rekreacyjnych w Jarosławkach. Nieczynne będą:

 • kąpieliska nr 1 i nr 2 oraz plaże publiczne,
 • pole biwakowe,
 • parking,
 • toalety publiczne.

Święconka 2020

Na prośbę ks. Andrzeja Dolskiego przekazuję informację dotyczącą tegorocznej święconki.

Ksiądz proboszcz w Wielką Sobotę odprawi obrządek święcenia potraw o godzinie 12:00 w kościele parafialnym. W związku z zakazem zgromadzeń prosi parafian, aby w tym czasie zebrali się w swoich domach nad święconką, odmówili modlitwy „Ojcze nasz” i „Zdrowaś Maryjo”, a Ci którzy w swoich domach mają wodę święconą mogą jej użyć do poświęcenia potraw.

Pomiary pola elektromagnetycznego

Poniższa wiadomość ma charakter informacyjny. Laboratorium Pomiarowe DUARTE informuję, iż w dniach 30.03-03.04.2020 r. zaplanowane zostały pomiary pola elektromagnetycznego w miejscowości Kiełczyn (gmina Książ Wielkpolski) . Pomiary pola elektromagnetycznego zostały zlecone przez właściciela instalacji: Orange Polska S.A. i związane są z przeprowadzona modernizacja instalacji. Instalacja znajduje się pod adresem: KIEŁCZYN, DZIAŁKA 24. Pomiary obejmują obszar ok. 500 m od tej instalacji. W związku z powyższym zwracamy się do okolicznych mieszkańców/ użytkowników o udostępnienie lokalu (dostępu do okna, balkonu, bądź tarasu)  w celu przeprowadzenia pomiarów.  Zgoda na dostęp ma charakter dobrowolny.  
W sytuacji braku zgody mieszkańców na udostępnienie lokali pomiary odbędą się w na terenie ogólnodostępnym.
Pomiary pola elektromagnetycznego wykonuje się w celu ochrony środowiska określone w art.122 ustawy z 27 kwietnia 2001r prawo  ochrony środowiska, a jej wyniki przekazuje się do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta.
W razie pytań proszę o kontakt.

Paulina Pietrzak 510 079 451 Duarte Sp. z o.o. ul. Kwiatowa 1080-180 Gdansk-Kowale

KOMUNIKAT GCZK z dnia 11.03.2020 z godz. 14.30

Szanowni Państwo.

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz w trosce o wspólne bezpieczeństwo,mając na uwadze komunikat przedstawicieli rządu RP z dnia 11.03.2020, po konsultacjach z kierownikami jednostek organizacyjnych gminy oraz niepublicznych jednostek oświatowych,podjęte zostały następujące działania:

 • od 12marca (czwartek) do 13 marca (piątek) 2020 r. we wszystkich placówkach oświatowych (żłobki, przedszkola, szkoły) zostają zawieszone zajęcia dydaktyczne; będą mogły odbywać się w nich jedynie zajęcia opiekuńcze,
 • od 16 marca (poniedziałek) do 27 marca (piątek) 2020 r. zostają zamknięte wszystkie placówki oświatowe,
 • od 12 marca (czwartek) do 28 marca (sobota) 2020 r. zamknięta zostaje Biblioteka Publiczna w Książu Wlkp.oraz Izba Regionalna Gminy Książ Wlkp.,
 • od 12 marca (czwartek) do 28 marca (sobota) 2020 r. odwołane zostają wszystkie zajęcia stałe odbywające się w Centrum Kultury Książ Wlkp.,
 • od 11 marca (środa) do 28 marca (sobota) 2020 r. odwołane zostają wszystkie zaplanowane imprezy i wydarzenia kulturalne, sportowe, rekreacyjne na terenie gminy.

Jednocześnie apelujemy do mieszkańców o:

 • ograniczenie wizyt w Urzędzie Miejskim oraz w innych jednostkach organizacyjnych gminy i skorzystanie z możliwości załatwienia spraw administracyjnych telefonicznie lub e-mailowo – wszystkie dane kontaktowe dostępne są w zakładce BIP na stronie:www.ksiaz-wlkp.pl oraz na stronach www jednostek organizacyjnych,
 • śledzenie na bieżąco informacji pojawiających się na stronie internetowej gminy: www.ksiaz-wlkp.pl oraz portalach internetowych wszystkich jednostek organizacyjnych,
 • unikanie zgromadzeń i tłumów,
 • ograniczanie do minimum wyjść z domu,
 • nieprzekazywanie niesprawdzonych informacji,
 • zachowanie spokoju i stosowanie się do zasad wynikających z przekazywanych komunikatów przez władze rządowe, samorządowe oraz służby sanitarne.

Do Państwa stałej dyspozycjipozostają następujące telefony:

 • Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Śremie – tel. 502 483 830
 • infolinia NFZ dotycząca koronawirusa – tel. 800 190 590
 • Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Książu Wlkp. – tel. 722 323 308, 609 300 632.

Wszystkie ww. działania mają charakter profilaktyczny i zapobiegawczy.


GCZK w Książu Wlkp.

Zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Książ Wlkp

Burmistrz Książ Wlkp. zawiadamia, że uchwałą Nr XIV/93/2019 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2019, poz. 10148) zmianie uległa wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami obowiązywać będą od 1 stycznia 2020 r. Ich wysokość zróżnicowana jest – tak jak było to dotychczas – ze względu na prowadzoną przez mieszkańców selektywną, bądź nieselektywną zbiórkę odpadów i wynosi odpowiednio:

18,00 zł miesięcznie od mieszkańca w przypadku selektywnej zbiórki odpadów,

36,00 zł miesięcznie od mieszkańca w przypadku nieselektywnej zbiórki odpadów.

Opłatę za gospodarowanie należy uiszczać na indywidualne numery kont w terminach obowiązujących dotychczas tj. do 15 lutego, 15 kwietnia, 15 czerwca, 15 sierpnia, 15 października, 15 grudnia.